Uczniowski Klub Sportowy Vega w Borecznie - Regulamin i kryteria

 


Kryteria naboru i uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych w Uczniowskim Klubie Sportowym Vega

 
     W pozalekcyjnych zajęciach sportowych mogą brać udział uczniowie, którzy:
 
 1. Charakteryzują się dobrym stanem zdrowia i nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 2. Posiadają strój sportowy i obuwie zmienne.
 3. Przestrzegają regulaminu korzystania z obiektów sportowych szkoły.
 4. Respektują zasady zachowania się w szkole.
 5. Przestrzegają zasad współżycia społecznego i norm moralnych, a w szczególności:
          - uczęszczają na zajęcia systematycznie,
          - nie spóźniają się,
          - wywiązują się z powierzonych zadań i pełnionych funkcji,
          - podczas zajęć sportowych stwarzają koleżeńską, sportową atmosferę,
          - przestrzegają zasady "fair play", orzeczenia sędziego przyjmują bez dyskusji,
          - godziwie reprezentują szkołę w rozgrywkach szkolnych i na wyższym szczeblu.
 6. W zajęciach ogólnorozwojowych mogą brać udział uczniowie kierowani przez nauczyciela wychowania-fizycznego.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia za niestosowne zachowanie uczestnika ma prawo wykluczyć go z zajęć.

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 21732 odwiedzający (68750 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=